Cmentarz

KOMUNIKATY dotyczące cmentarza

1.  Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Przedłużenie prolongaty można uczynić w zakrystii bezpośrednio po Mszy Św., gdy Liturgia sprawowana jest wieczorem  w terminie wcześniej uzgodnionym np. w telefonicznej rozmowie lub przez SMS-a.
nr telefonu  515 979 289

 

Opłaty można dokonać przelewem bankowym (nr konta parafii na stronie internetowej parafii).

 

- grób pojedynczy - 20 zł za rok

- grób podwójny - 40 zł za rok

- grób potrójny - 60 zł za rok

- grób poczwórny - 80 zł za rok

- grób dziecięcy - 10 zł za rok

 

Do powyższej kwoty dodaje się miesiące zwłoki.

(rozporządzenie Rady Ekonomicznej Parafii z XI 2021 r.).

 

Brak przedłużenia prolongaty, parafia uważa za stan rezygnacji z użytkowania grobu.

 

2.  Wymianę pomnika na cmentarzu należy zgłaszać administracji cmentarza, przedstawiając otrzymany projekt od zakładu kamieniarskiego. Projekt należy przedstawić przed realizacją projektu przez zakład kamieniarski, gdyż administracja cmentarza zastrzega sobie prawo braku zgodu na napisy, czy wymiary niezgodne z regulaminem oraz katolickim przeznaczeniem cmentarza. Projekt zawierający nr kontaktowy można pozostawić w skrzynce pocztowej plebanii.

 

3.  Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Pokładne wynosi 500zł.

 

4.  Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego.

 

5.  Przebywający na terenie cmentarza zobowiązani są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, dzieciom wolno przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

6.   Przy wyrzucaniu śmieci należy zwracać uwagę na oznakowania znajdujące się na kubłach. Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych skutkuje stosowaniem środków prawnych i administracyjnych.

 

7.  Od 1 XII 2021 roku parafia nie wydaje zgody na wykładanie bruku przy grobach.

 

8.  Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

9.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.


Drukuj  
Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Piłce.