Duszpasterze Parafii

Duszpasterze Parafii

 1. Ks. Dominik Kajetan MAJOROWSKI-  pierwszy   duszpasterz  parafii piłeckiej. Był proboszczem w Piłce  2 lata - od 9  września  1767  do  1  października  1769 r. Zmarł jako  proboszcz  Lubosza pod Pniewami.
 2. Ks. Antoni ZEYDEL- był proboszczem w Piłce prawie 32 lata; od 1 października 1769 do 7 lipca 1801 roku. Za jego czasów Parafia Piłka w roku 1772 w wyniku I rozbioru Polski dostała się do byłego Zaboru Pruskiego. Zmarł jako proboszcz Piłecki 7 lipca 1801 w Piłce.
 3. Ks. Jan JESKE- był proboszczem w Piłce  13 lat; od roku 1825/1831   do 1838.
 4. Ks. Jan PRIEBE- był proboszczem w Piłce 5 lat; od 1842 - 1847. Zmarł jako proboszcz Białej pod Trzcianką 9 lutego 1898 roku.
 5. Ks. Józef ŁOBODZKI.- był proboszczem w Piłce  w latach kryzysu gospodarczego, w latach nieurodzajów i głodu. Od 1848 – 1849. Za udział w Wiośnie  Ludów był więźniem Berlińskiego Moabitu. Po  amnestii osiedlił się  w Iwnie  w Dekanacie  Kostrzyńskim koło Środy Wlkp.
 6. Ks. Antoni  PROKOP- był proboszczem w Piłce 35 lat; od roku 1849 do 1884. Zmarł w Piłce, pochowany obok Kościoła. Za czasów ks. Prokopa Parafię tutejszą nawiedziła epidemia cholery w roku 1855. W miesiącach letnich roku 1855 na cholerę zmarło 30 Parafian, prawie wszyscy w Pęckowie. Również za czasów ks. proboszcza Prokopa wybudowano w Piłce i wyposażono obecny Kościół.
 7. Ks. Józef JUREK- był proboszczem w Piłce   od roku 1885 – 1887.
 8. Ks. lgnacy  GRONKOWSKI - był proboszczem w Piłce 16 lat od roku 1887 do roku 1903. Zmarł 1906 r. poza Piłką. Za czasów ks. Gronkowskiego dnia 16 października 1888 r. odbyła się konsekracja kościoła.
 9. Ks. Władysław KILIŃSKI - był proboszczem w Piłce 13 lat; od roku 1903 do 1916. Z Piłki wyprowadził się  do Brodnicy pod Poznań i  tam zmarł jako  Proboszcz  Brodnicki 4 czerwca 1958 r. Za czasów ks. Kilińskiego wybudowano kaplicę św. Ignacego w Pęckowie i kaplicę  św. Antoniego  Padewskiego w Miałach. Również  za  czasów ks. Kilińskiego dobudowano w roku 1906 brakujące kościołowi zakrystie.
 10. Ks. Józef PlELATOWSKI- był proboszczem w Piłce 8 lat; od roku 1916 do 1924. W czasie Powstaniu Wielkopolskiego – od początku grudnia 1918 r. do połowy stycznia 1920 roku przebywał poza parafią piłecką. Za sprzyjanie sprawie polskiej i Powstańcom Wielkopolskim był w niełasce Grenzschutzu, kontrolującego w roku 1919 teren parafii Piłka. W czerwcu 1919 roku wespół z Malidą z Pęckowai Machowiną z Drawska na Konferencji Pokojowej w Wersalu, walnie przyczynił się do powrotu Piłki i okolicznych wiosek z Wieleniem, do Wskrzeszonej Rzeczypospolitej. Murowany parkan,z trzech stron otaczający kościół parafialny w Piłce, postawiono w latach dwudziestych staraniem ks. Pielatowskiego. Z Piłki przeniósł się do Parkowa, gdzie zmarł 19 marca 1936 roku.
 11. Ks. Józef  PALMOWSKI- był proboszczem w Piłce 12 lat; od 1924 do 1936 roku. Za jego czasów założono parkan druciany wokół miejscowego cmentarza parafialnego. Z Piłki przeniósł się do Parkowa. Zmarł jako proboszcz Parkowski w obozie koncentracyjnym w Dachau dnia 15 stycznia 1945.
 12. Ks. Władysław  LIS- proboszczem w Piłce  był od roku 1936 do 1938. Od roku 1950 był proboszczem Niepartu.
 13. Ks. Edward FRĄCKOWIAK- był proboszczem w Piłce od 1938 do 1939. Z Piłki powołany na kapelana Wojsk Polskich. Po wojnie osiedlił się w Leicester w Anglii. Zmarł w 1976 w Anglii.
 14. Ks. Stanisław BIAŁEK- do czerwca 1939 wikariusz w Piłce, pełnił funkcję proboszcza na początku wojny do lutego 1940, Z Piłki zabrany do obozu koncentracyjnego w Dachau.
 15. Ks. Walenty  MARCINIAK- od 1940 do  1941 roku. Z  Piłki  zabrany  do  obozu koncentracyjnego  w Dachau.Od roku 1946 jest proboszczem w Wieszczyczynie  koło Śremu. Od roku 1941 do  roku 1945 parafia Piłka pozbawiona była  duszpasterzy.
 16. Ks. Stefan KOTWA- administrował parafią od marca 1945 do 31 sierpnia 1946 roku. Odwołany do swego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Rodziny.
 17. Ks. Albin KUTZNER- proboszczem od 1 września 1946 do 1 marca 1955 roku. Z Piłki przeniesiony do Mchów pod Śrem. Tam zmarł 12 grudnia 1962 roku.
 18. Ks. Florian LIEBNER- od 1 marca 1955 do 15 maja 1966 roku. Od 1966 roku proboszczem w Drobninie pod Lesznem.
 19. Ks. Stefan SZYMCZAK - od 15 maja 1966 do 1978 roku.
 20. Ks. Ignacy RAPIOR- od 1978 do 1987 roku.
 21. Ks. Jan SITEK- był proboszczem od 1987 do 2001 roku. Zmarł 23 czerwca 2001 w Piłce (pochowany przy kościele w Piłce).
 22. Ks. Marian LIBERA- proboszczem od 16 lipca 2001 roku do 2 lipca 2011 roku. Przenesiony do Parfii Tulce.
 23. Ks. Sławomir Olejniczak - proboszczem od 2 lipca 2011 roku do 14 listopada 2018 roku.
 24. Ks. Daniel Wachowiak - proboszczem od 15 listopada 2018 roku do 28 luty 2023 roku.
 25. Ks. Paweł Czwojdrak - proboszczem od 1 marca 2023 roku

Drukuj  
Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Piłce.